Продукти


Ние правим всичко това
АКВАМАР - Геотермия
Геотермия
 

        Все по-високите цени на електроенергията и петрола като цяло, високите изисквания на новите сгради налагат използването на алтернативни източници на енергия. Геотермията е именно този екологичен начин на извличане на тази енергия от земните ядра и превръщането и в електроенергия със значително по- ниска себестойност.
           Намаляването на енергийното потребление се изисква както от законодателството на ЕС, така и от ратифицирания протокол от Киото.

Безшумна канализация и водопровод REHAU и АКВАМАРАКВАМАР предлага системи за намаляване на топлинните загуби, за ефективно добиване и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Безшумна канализация и водопровод REHAU и АКВАМАР               Геотермалните системи представляват топлообменници от полимерни тръби, които се полагат в земята и в комбинация с термопомпа доставят енергия за климатизиране (охлаждане и отопление) на сгради.
               Трите стълба на енергийната ефективност:
               1. Намаляване на енергийните загуби
               2. Ефективно използване на енегията
               3. Ефективно добиване на енргия

Безшумна канализация и водопровод REHAU и АКВАМАР               Фирма ,,АКВАМАР" Ви предлага редица геотермални системи, като главното при тях е използване на възобновяемата природна енергия на земните слоеве (ВЕИ) под общото наименование Геотермия
               Топлината на земните недра се получава както във вътрешността на земята от естественото радиоактивно разпадане, така и от външни източници като слънце и дъжд (в горните слоеве на земните пластове). Поради тази причина геотермалната енергия може да се използва дори от дълбочина 1,2 - 1,5 м (под зоната на замръзване). На дълбочина от 10 м в Централна Европа през цялата година (независимо от сезона) има постоянна температура от около 10°C, която на всеки 100 м дълбочина нараства с около 3°C.

               В зависимост от начина на полагането им, топлообменниците могат да бъдат хоризонтални - площни колектори, които се полагат хоризонтално на дълбочина до 1,5 м. и вертикални - геосонди, които се полагат на дълбочина до 100 - 150 м. и енергийни пилоти, които се поставят в основите на сградата. Безшумна канализация и водопровод REHAU и АКВАМАРКато топлоносител в топлобменниците циркулира течност с ниска температура на замръзване в затворен контур. При тези системи не се извличат никакви вещества от земята като подземни води и др. а само топлинна енергия, която се преобразува по екологичен метод в електроенергия.

SOFTKIT
 • Машини за сладкарство и хлебопроизводство
 • Врати Варна
 • Производство и Продажба на машини за хлебопроизводство и сладкарство.
 • Дограма Варна
 • Фирмен уеб сайт на фирма `Войнов ЕООД`
 • Производство и Продажба на пакетиращи машини
 • Изработка уеб сайт
 • Термопомпи Варна
 • Интериорни Врати Варна
 • Слънчеви колектори Варна
 • Активно и пасивно оборудване
 • Официален уеб сайт на `Ballermann am balkan`
 • Коаксиални кабели, LAN и конвертори
 • Дограма Варна
 • AL и PVC дограма Варна.
 • AL и PVC дограма Варна.
 • Изработка сайтове
 • Кабели, switch и оптика
 • Водно подово отопление Варна
 • Блиндирани Врати Варна
 • Фирмен уеб сайт на фирма `Войнов ЕООД`